2018-03-18

Krokuvos kunigas profesorius Edvardas Staniek meldėsi už popiežiaus Pranciškaus mirtį: „Jei popiežius neklauso Jėzaus, jis nedalyvauja jo valdyme"Aš meldžiuosi už popiežiaus išmintį, už jo širdį atvirą Šventajai Dvasiai, o jei taip nėra, aš meldžiuosi už jo greitą išvykimą į Tėvo namus. Aš visada galiu paprašyti Dievo, kad jam būtų duota laiminga mirtis, nes laiminga mirtis yra puiki malonė, - pasakė pamoksle, pasakytame vasario 25 dieną kunigas profesoriaus Edavardo Staniek, kalbėdamas apie klaidingas, jo nuomone, Pranciškaus pažiūras, prie kurių teologas priskyrė atsivėrimą musulmonams ir gyvenantiems mirtinoje nuodėmėje.Pamoksle, pasakytame Felianų seserų Nekalto Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčioje Krokuvoje kunigas profesorius Edvardas Staniekas atkreipė dėmesį į autoriteto supratimą.

– Abraomui Dievas buvo aukščiausiasis autoritetas, todėl padarė tai, ką Jis įsakė. Tai tikėjimo Dievui aktas. Jame yra Dievo pripažinimas aukščiausiąja valdžia ir tik su juo skaitomasi, - sakė kunigas.

– Autoritetas ne gaunamas, autoritetas bręsta. Bažnyčioje vieninteliu autoritetu yra Jėzus. Ne popiežius, ne hierarchija, ne vyresnieji. Jėzus. Jo autoriteto pagrindu bažnyčia gyvena.

Kunigo žodžiais, Popiežius Pranciškus aiškiai nukrypsta nuo Jėzaus mokymo, jis neteisingai supranta jo gailestingumą.


Profesorius Edvardas Staniek pamoksle pasakė:

– Gailestingumo vardan jis ragina parapijas ir vyskupijas atidaryti duris islamo pasekėjams. Kaip religija, jie yra priešiški Evangelijai ir Bažnyčiai. Religiniuose karuose nužudė milijonus. Ir mes, lenkai, prisimindami pergalę prieš jų armijas prie Vienos, geriau, nei kiti, suprantame, kad negalima kalbėti apie dialogą su jais. Mes galime parodyti gailestingumą tiems musulmonams, kurie miršta nuo bado ar troškulio. Vyskupijos ir parapijos durys gali būti atviros tik tikintiems į Jėzų Kristų.

– Antruoju neteisingo gailestingumo supratimo punktu yra durų į Eucharistiją atidarymas, suteikimas malonės žmonėms, kurie pasirinko nuodėmę, kaip savo pasaulį. Jie gali turėti prieigą prie Eucharistijos tol, kol jie atgailauja dėl savo nuodėmės.

– Kuo vadovaujasi popiežiaus? Aš nežinau. Koks jo pasisakymų tikslas? Aš taip pat nežinau. Aš žinau, kaip šie jo teiginiai naudojami masinės informacijos priemonėse, nukreiptose sunaikinti Jėzų ir jo Bažnyčią. Aš meldžiuosi už išmintį popiežiui, už jo širdies atvirumą Šventos Dvasios poveikiui, o jei tai neįvyks, aš meldžiuosi už jo greitą išvykimą į Tėvo namus. Aš visada galiu paprašyti Dievo, kad jam būtų laiminga mirtis, nes laiminga mirtis yra puiki malonė.

– Jei popiežius neklauso Jėzaus nuo Taboro kalno, jis nedalyvauja Jo valdžioje. Kristaus Bažnyčia nėra pastatyta ant valdžios. Remiasi autoritetu. Tas, kuris vertina galią aukščiau valdžios, yra svetimkūnis Jėzaus Bažnyčioje. Klausykite Jėzaus, taip, kaip mums prisakė Jo Tėvas ant Taboro kalno – baigė pamokslą tėvas profesorius Edvardas Staniek.

Šventikas profesorius Staniek yra didelis teologijos autoritetas Lenkijoje. Jis daug metų buvo Krokuvos dvasinės seminarijos rektoriumi, parašė kelias dešimtis knygų, buvo Lenkijos Teologijos Mokslų Akademijos komiteto nariu.

http://www.pch24.pl/ksiadz-staniek--jesli-papiez-nie-slucha-jezusa-to-nie-uczestniczy-w-jego-autorytecie,58937,i.html#ixzz5A7fZnvTx

Ankstesnės mano publikacijos apie Popiežių Pranciškų:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą