2022-01-19

Kun. A.Bulotas: Ar krikščioniui „spjaudyti“ ant Bažnyčios priimtina? Ar tai visuomenės gėris?

 

Kanados teisininkai susirūpinę dėl savanoriškos Covid 19 savižudybės. O kaip Bažnyčia? Yra mirčių po pirmos vakcinos, kas nekelia teisininkams ir gydytojams abejonių dėl jų priežasties ir pasekmių. Draudėjai atsisako išmokėti padarytą didelę žalą už nužudytą žmogų, kadangi pats žmogus pasirašė sau savižudybę.

Kaip elgiasi Bažnyčia laidodama sąmoningai pasirašiusius sutikimą vakcinuotis krikščionis, tuos, kurie  savo vardu pasirašė savižudybei dokumentą? Bažnyčia savo įsakymais draudžia savižudžius laidoti katalikiškomis apeigomis, kaip metusius iššūkį Dievo įsakymui - NEŽUDYK.

Yra išimčių, kada ligonis dėl sąmoningumo netekimo, skausmo ir kančios atveju, gali prarasti savitvardą, sąmoningumą, įvykdyti savižudybę ir tokiam mirusiam patarnavimas kunigui leidžiamas. Bet akivaizdus dokumentas, kurį pasirašė sąmoningas ir sveikas krikščionis, pasirinkęs galimą mirtį, manau, prasilenkia su Bažnyčios mokymu. Juo labiau, kad ir pačios vakcinos yra netinkamos krikščionims eksperimentuoti su savo kūnu, dėl jų sudėtyje esančių nužudytų kūdikių ląstelių.

"Kokį Dievą šiandieną tiki katalikų bažnyčia?", - panašių klausimų man užduoda daugelis tikinčiųjų, todėl parašiau keletą straipsnių Covid 19 tema iš krikščioniškos sampratos, kai Europos, Amerikos vyskupai, kardinolai prieštarauja šiai vakcinacijai, eksperimentui su žmonėmis.

Ką daro krikščioniška Lietuva? Kunigai pildo mirusiųjų dokumentiką, kurioje klausiama ar velionis ne savižudis, ar aprūpintas ligonių sakramentu, kai dokumente, jau iš anksto žinoma, kad jis savo parašu „spjovė“ ant savos bažnyčios mokymo-NEŽUDYK.

Tokia Bažnyčios elgsena leidžia politikams, manau, "spjauti" ant Bažnyčios mokymo ir tyčiotis iš jos dieviškų įstatymų. 

Politikams rūpi biznis ir prisidengimas nedorais Bažnyčios vadovais, kurie pagal Jėzaus pastabas Šventame Rašte panašioje elgsenoje įvardinami veidmainiais, angių išperomis, pabaltintais karstais. Tą parodė ir sausio 13, kuomet kai kuriems užimantiems didesnę valdžią politikams jokia moralė dėl Lietuvą gynusių piliečių neegzistuoja. Jiems rūpi naujo, bet manau iš KGB senelių dar per genus paveldėto "sojūzo" ES direktyvos.

Pagarbiai kun. A.Bulotas


"Delfi" nuotrauka


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą