2022-01-20

Valdžios svistopliaska. Nuo kada gi velniai ėmė bijoti švilpimo?

 

Nuo seno yra žinoma, kad negalima namie švilpti. Lenkų posakis sako: "Nie gwiżdż w domu – Bo nagwiżdżesz w dupe komu!" (Nešvilpk namuose - nes prišvilpsi kam į užpakalį).

Lauke švilpti pavojinga - galima prisišaukti nelabuosius. Taip mano visos kaimyninės slavų tautos. Taip manė ir mūsų senoliai.

O kaip gi, leiskite paklausti, piliečiams prisišaukti seimo ir vyriausybės narius pasikalbėti? Praėjusiais  metais daugybė kartų Lietuvos piliečiai kvietė valdžia pasikalbėti. Keli išėjo, o PIŠ, ČMIL, anūkas, kuris prieš kelis metus net apsiputojęs šaukė: "šitas seimas turi eiti lauk", - nėjo nei lauk, nei su žmonėmis pasikalbėti.


Teko girdėti, kad kunigas egzorcistas yra mėginęs seimą nuo velnių išvalyti, maldas tam skirtas seimo salėje kalbėjo, bet velniai nespruko lauk, o sutelkę jėgas patį kunigą tėškė į sieną. Taip išeina, kad velnių seimo rūmuose devynios galybės ir jie ten labai galingi.

Sausio 13 dauguma velniais apsėstųjų apsitvėrė gardu, kad velniai, jų dvasiniai vadovai, nepabėgtų, dargi masonų-satanistų simboliu "neužmirštuole" pasidabino ir rėžė kalbas vieni kitiems.

Piliečiai, šį velnių šabašą matydami, švilpė. Kas gi doriems krikščionims, ir kaip kitaip su velnių apsėstais komunikuoti, jei velniai tik švilpimą tesupranta?

Vienas iš anų apsitvėrusių, senas ir kuprotas, aplinkinių nekenčiantis ir visokiais bjauriais žodžiais nuolatos pravardžiuojantis, matyt paties liuciferio pateptasis neužmirštuolininkas, vėl žada satanistų ženklu pasidabinęs Vasario 16-tos proga ant balkono lipti ir velnišką melą iš ten lieti.

Piliečiai gi, tądien ir vėl neišgirsti likę, žadėjo švilpti ir velnius sukviesti. Gal nelabieji atlėkę išsineš peklon dėdulę, savo prietelių? Tai būtų šventė Lietuvėlei! Tai būtų šventė!

P.S. Ačiū Artūrui Orlauskui, taip gražiai „Iš kiemo pusės“ apie visą šį satanistų-neužmirštuolininkų šabašą papasakojusiam, visus nuopelnus dėdulės-neužmirštuolininko išdėsčiusiam.

https://youtu.be/_k9NfsX4rg0

P.P.S. Dar noriu priminti tiems neužmirštuolininkams, ką pasakojo publicistas Eduardas Hodos (iš Ukrainos, Charkovo) apie juos, cituadamas dar 19 amžiaus raštus: „Į slaptos bendrijas paprastai labiausiai noriai stoja aferistai, karjeristai ir bendrai žmonės didesne dalimi lengvabūdžiai...“ 

P.P.P.S. Tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, galima nusakyti rusišku žodžiu „svistopliaska“. Lietuvių Tautos žadintojas Vincas Kudirka labai taikliai rusiškais žodžiais apibrėžė štai tokius seimo ir vyriausybės ponus: „kriuglodurovai“ ir „kopeikoliubovai“, aš gi sau leisiu šitų ponų veiklą nusakyti vienu rusišku žodžiu – „svistopliaska“: kopeikoliubovu ir kruglodurovų svistopliska. Svistet – švilpti, o pliaska – lietuviškai būtų toks pašėlęs šokis, kai bernai gerai įkalę, šokti pasileidžia net švilpdami ir apie nieką negalvodami.

Nuorodos:

https://koldovstvo.guru/threads/15821/

https://lebionka.blogspot.com/2022/01/zuvusiu-paminejimas-verciamas-satanistu.html

https://lebionka.blogspot.com/2022/01/vakar-ir-mane-isvadino-jedinstveniku-ir.html

http://lebionka.blogspot.com/2017/07/igyvendintas-projektas-siono-isminciu.html

 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą