2021-05-06

Didžiojo šeimų gynimo maršo išvakarėse: Kristaus tikėjimo išsižadantis Vatikanas

 


Gegužės 15 d. spręsis - kas ką. Ar velnias valdys Lietuvą, ar Kristui ir jo pasekėjams pavyks apginti pagrindinį krikščionybės bastioną – šeimą?

Iš Lietuvos katalikų bažnyčios išgirdome dvi žinias:

Pirma. Vyskupų konferencija paskelbė, kad Kauno ir Vilniaus arkivyskupai nedalyvaus „Didžiajame šeimos gynimo marše" gegužės 15-ąją. Antra. Vyskupas Jonas Kauneckas palaimino maršą, o kardinolas S.Tomkevičius ir eilė kunigų pareiškė, kad palaiko šeimų maršą.Kardinolas Tomkevičius „Respublikai“pasakė, kad „marksizmas mutavo ir šiandien reiškiasi kitokiomis formomis. Jis jau atėjęs į daugelį valstybių; dabar jis ateina ir į Lietuvą. Tendencijos tokios, jog galime sulaukti laiko, kai dvasininkams Lietuvoje, kaip dabar yra JAV ar Kanadoje, prieš cituojant Šventąjį Raštą, reikės pagalvoti, ar nebūsi apkaltintas neapykantos skleidimu“.


„Ginant principines vertybes, tokias kaip šeima, krikščioniška moralė, žmogaus prigimtinis orumas, Bažnyčia mūru stovės, nepaisant, ar ji bus giriama, peikiama, ar persekiojama“, - pasakė kardinolas.

Nežinau, ar kardinolas kalbėjo apie Kristaus bažnyčia, ar apie Romoje reziduojantį Popiežių Pranciškų?2020 m. spalio mėn. Katalikų informacinė agentūra (CNA) pranešė, kad Romos popiežius Pranciškus pakvietė suteikti partnerystę vienalyčiams.

„Homoseksualistai turi teisę būti šeimos dalimi. Jie – Dievo vaikai ir turi teisę į šeimą. Niekas neturi būti iškeltas už kabučių, niekas neturi dėl to kentėti.“ - pasakė popiežius Pranciškus.https://www.youtube.com/watch?v=lJoXwh0Vu9M&feature=emb_logo

Gruodžio 8 dieną virš šimto stambiausių pasaulyje kompanijų ir investuotojų, patronaujant Romos popiežiui Pranciškui, suformavo Vatikane Inkliuzinio kapitalizmo Tarybą. Ji siekia fundamentalių ekonomikos pasikeitimų. Judėjimą, kuriam vadovaus Pranciškus, o inicijavo Lynn Forester deRothschild, jungia vadovus Bank of America, Visa, Mastercard, Allianz, BP, Johnson and Johnson, Estee Lauder, atstovus Rotšildo, Rokfelerio, Fordo fondo, o taip pat JTO ir EBPO. Pasak Lynn Forester de Rothschild, taryba „vykdys popiežiaus perspėjimą išklausyti žemės ir vargšų šauksmus“.

Šiame rojekte dalyvaujančios dvidešimt aštuonios organizacijos prisiėmė 231 pasižadėjimų tokiais klausimais kaip klimato kaita, atliekos, rasinė ir lyčių lygybė. Naująją Tarybą taip pat remia JT specialusis pasiuntinys kovos su klimato kaita ir finansų klausimais Markas Carney.

Popiežiaus ir turtingiausių pasaulio oligarchų suformuotos Tarybos puslapyje nurodoma, kad jie valdo 10,5 trilijonus JAV dolerių, 2,1 trilijonus sudaro rinkos kapitalizacija kompanijų-dalyvių, organizacija atstovauja 200 darbuotojų iš 163 valstybių.
Tarybos piramidės viršuje yra valdymo struktūra, vadinama „sargais“. Iš viso yra 27 tokie „sargai“. Čia svarbu atkreipti dėmesį į labai įdomų „sutapimą“: masonijoje 27 laipsnis yra „suverenus šventyklos vadovas“. Pašventus į tokį laipsnį, paaiškinama, kad nauji šio lygio nariai turi apginti jų doktrinas ir principus, taip pat stebėti vykdymą nurodymų, kuriuos teikia aukščiausiųjų laipsnių ordino nariai. Manoma, kad 27-ojo laipsnio masonai yra savotiški teisėjai, turintys teisę vadovauti net vyriausybėms ir tautoms.Manoma, kad Vatikano dalyvavimas Inkliuzinio kapitalizmo tarybos vekloje, Popiežiaus vadovavimas šiai organizacijai, akivaizdžiai rodo jo atsitraukima nuo Kristaus bažnyčios vertybių. Pakanka, pavyzdžiui, prisiminti teigiamą popiežiaus Pranciškaus požiūrį į sodomitus, nekontroliuojamą imigraciją, islamizaciją, satanizmą, nuolatinį katalikų bažnyčios griovimą ir skaldymą, siekį jungti visas Abraomo tradicijų religijas ir joms vadovauti. Šiuose Vatikano projektuose įžvelgiami paskutiniųjų laikų ir Antikristo (Mošiacho) atėjimo ženklai.


Šių metų vasario 6 d. Turkijos policija pranešė, kad iš kontrabandininkų centriniame Halilio regione konfiskuoti Egipto kilmės ir viduramžių artefaktai. Kalbama apie penkias knygas ir keturių metrų ilgio pitono gyvatės oda, kurią senovės menininkai naudojo kaip drobę tapybai.Kaip matome, ant gyvatės odos pavaizduotos į žmogų panašios raguotos būtybės, kai kurie simboliai ir užrašai... Tačiau didžiausią susidomėjimą kelia knygos apie juodąją magiją...


Knygos parašytos hebrajų kalba, o tarp įvairių atvaizdų yra žydų menora. Tai įrodo, kad satanizmas turi judaizmo šaknis.

Kristus sakė : 

Jūsų tėvas – velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas (Jono 8:44).

Gyvatės! Angių išperos! Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą?! (Mato 23:33).


Ar ne Popiežiui Pranciškui ir jo bendraminčiams satanistams skirti šie Kristaus žodžiai?


P.S. Popiežiaus audiencijų salėspaslaptis (ji yra milžiniška gyvatė).
Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą