2021-05-14

Klasioko laiškas Vytautui Kernagiui į anapilį: būk geras, prisisapnuok savo paklydusiems vaikams!

 

Neužilgo prieš Tau iškeliaujant buvome susitikę „Neringos“ kavinėje, pats mane užkalbinai, pajuokavome. Sirgai, bet ūpo nebuvai praradęs. Man kažkaip ir dūšia šyla prisiminus, kad mokiausi su Tavim metus paralelinėje klasėje, po to apie metus vienoje klasėje, kai tave komunistpalaikiai ėmė represuoti, kaip antitarybinį elementą, jau ėmė grūsti iš mokyklos. Ir už ką? Už viešą Vyčio ženklo nešiojimą mokykloje, už patriotines dainas, už meilę Lietuvai. Po metų, Tavo praleistų vakarinėje mokykloje, mano draugai Vytautas Grigolis ir Eimutis Braziulis su Tavim jau mokėsi aktorystės konservatorijoje ir dažnai vienoje kompanijoje baliavojome, dainavome. Tave prisimenu, Tavo dainas, tarp kurių svarbiausios - Sąjūdžio mitingų dainos.Ar Tu, Vytautai, galėjai įsivaizduoti, kad tavo sūnus ir duktė ims drausti mums šiandien dainuoti Tavo dainas? Ne, ne girtose orgijose, o vyskupų palaimintame žygyje už Lietuvą, už pirmapradę lietuvišką ir krikščionišką šeimą, už Lietuvos Konstituciją. Ar Tu, Vytautai, galėjai tada įsivaizduoti, kad Tavo sūnus ir duktė taps tokiais pačiais komunistais, kurie Tave persekiojo, tik daug baisesniais. Anie komunistai išvarė mūsų brangią lietuvių kalbos mokytoją Laimą Abraitytę už patriotizmą iš Vilniaus universiteto, o šitie, prie kurių priklauso ir Tavo sūnus, iš universiteto išvarė lituanistikos katedrą! Dabar šitie neokomunistai, kartu su LGBT, užsimojo sunaikinti pagrindinę mūsų Tautos ląstelę – šeimą.

Tavo pagimdyti homunkulai, neprilygstantys Tau nei protu, nei stotu, dabar stojo į aršiausių Lietuvos priešų gretas. Suprantu, kad su gabiausiųjų vaikais taip dažnai nutinka, taip lemia genetika, kažkokių nupuišusių protėvių genai. Mirę tėvai juk neatsako už savo vaikus.

Aš Tikiu, Vytautai, kad Tu vis dar esi su mumis, Lietuvos patriotais, kovojusiais ir kovojančiais su komunistais, tarp kurių šiandien ir Tavo vaikai. Būk geras, prisisapnuok jiems ir įprotink nekelti rankos prieš šeimą, neleisk paversti Tavo Sąjūdžio dainų  LGBT purve išterliota preke.

P.S. Šį atvirą laišką parašyti mane paskatino šiandien pasirodę pranešimai:

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1409585/kernagio-sunus-apie-seimu-marso-agitatoriu-naudotas-tevo-dainas-kernagis-kalbejo-apie-laisve-o-cia-fanatiskai-nusiteike-zmones

https://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/v-kernagio-fondas-kreipesi-i-latga-ir-agata-del-dainu-seimos-gynimo-marse-1025503Komentarų nėra:

Rašyti komentarą